2016-2017 IKASTAROAK

Matrikula zaitez!

Astialdia

Susperketa Soziokulturala

Adineko pertsonak

Boluntariotza

Pastoraltza

Matrikula

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Agiria:
Matrikulazio agiria betetzeko klikatu hemen
Ingresoa:
Diru-Sarreraren ziurtagiria, ikasle eta ikastaroaren izenarekin.
kutxabank 2095 5001 07 1060928339
Argazkia:
Karnet tamainako argazki 1.
Nortasun Agiria:
NAren Fotokopia.

Matrikularako baldintzak

Onarpena:
Matrikula ez da ontzat emango eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu arte.
Baja:
Matrikula egin ostean, ikastarora joan ezina suertatuz gero, 5 egun lehenago abisatu ezean, ezingo da inolaz ere matrikularen zenbatekorik berreskuratu eta ezarririko zenbateko osoa ordaindu beharko da.